Blog

6 massage feiten (of fabels?)

1. Massagetherapie verwijdert gifstoffen.Er is geen wetenschappelijk bewijs dat gifstoffen bij massagetherapie vrijkomen en dat je ze met een glas water kan wegspoelen. Massage is geen alles-in-één wondermiddel. Gelukkig hebben je nieren en lever de taak om gifstoffen en ander afval uit je lichaam te verwijderen. Meer weten? Lees mijn blog: Waarom water drinken na een massage? 2. Massage moet pijnlijk zijn om heilzaam te zijnMassage hoeft niet pijnlijk te zijn om effectief te zijn; bij sommige technieken kan je wat ongemak ervaren. Ik leg mijn cliënt altijd uit dat de massage nooit pijnlijk moet zijn – het kan zijn dat je ‘zoete pijn’ voelt en dit voelt alsof je enig voordeel uit de massage haalt. Ik zeg altijd tegen mijn cliënten dat ze mij moeten laten weten als ze iets ongemakkelijk of pijnlijk vinden – communicatie is zo belangrijk – en als dit het geval is, pas ik mijn technieken aan om aan jouw behoeften te voldoen. 3. Je kunt een massagetherapeut niet onderbreken tijdens de sessie:Ja. natuurlijk kan dat wel! Als de druk te groot of pijnlijk is; als de druk zwaarder kan zijn; als het gezichtskussen oncomfortabel wordt; als je een slokje water wilt drinken. – alles wat ik kan aanpassen om je massagesessie nuttiger/comfortabeler te maken, laat het mij weten. Zelfs als ik het gezichtskussen vijf keer moet aanpassen om het goed te krijgen, is dat echt geen probleem (en ja, ik heb dit gedaan). Het is JOUW massage, dus laat het me weten. 4. Massage is onveilig tijdens de zwangerschapMassage is veilig en zeer nuttig voor zwangere vrouwen. Het kan verlichting bij verschillende ongemakken die vaak voorkomen tijdens de zwangerschap bieden, zoals rugpijn en oedeem (zwelling), en kan ook helpen het stressniveau te verlagen. Wil meer weten? Lees mijn blog: Kan ik een massage krijgen als ik zwanger ben? 5. Een massage krijgen helpt je vet te verliezen!Helaas is dit niet het geval: massage richt zich op spiervezels en niet op vetweefsel. Waarschijnlijk verliest de therapeut wat vet door elke dag massages te geven! 6. Massagetherapie heeft alleen invloed op de spieren.Massage omvat in de eerste plaats het manipuleren van spieren, maar kan ook veel meer: het verhogen van de bloedcirculatie transporteert voedingsstoffen door het lichaam en bevordert dus de natuurlijke genezing. Het verbetert ook de lymfestroom (een vloeistof die door het lichaam stroomt en infecties bestrijdt) en vermindert zo de ontstekingen.

6 massage myths debunked!

1. Massage therapy gets rid of toxins.There is no scientific evidence that massage therapy releases toxins and that you can drink a glass of water to flush them away! Unfortunately massage is not an all-in-one miracle cure. Luckily your kidneys and liver have the job of getting rid of toxins and other waste from your body. Want to read more about this? Read my blog: Drink water after a massage? What’s the deal? 2. Massage needs to be painful to be beneficial Massage does not need to be painful to be effective – you may feel a bit of discomfort with some techniques. I always explain to my client that the massage should never be painful – you may feel “sweet pain” and this feels that you are getting some benefit from the massage. I always say to my clients to let me know if they find something uncomfortable and painful – communication is so important – and if this is the case then I adapt my techniques to suit your needs. 3. You can’t interupt a massage therapist during the session.Yes you can! If the pressure is too much; if the pressure can be harder; if the face cushion becomes uncomfortable; if you want a sip of water – anything that I can adjust to make your massage session more beneficial/comfortable just speak up. Even if I have to adjust the face cushion 5 times to get it right – its not a problem and believe me, I have done this. Its YOUR session, just let me know. 4. Massage is unsafe during pregnancyMassage is safe and highly beneficial for pregnant women – it can provide relief from the various discomforts which are common during pregancy such as back ache, edema (swelling) as well as helping to lower stress levels. Want to know more? Read my blog: Can I have a massage when I am pregnant? 5. Getting a Massage Helps You Lose Fat!Unfortunately it does not – massage targets muscle fibres and not fatty tissues. Its probably the therapist who is loosing some fat by giving massages every day! 6. Massage therapy only affects the muscles.Massage primarily involves the manipulation of muscles but it can also do much more than that – it increases blood circulation, carrying nutrients around the body and thus promoting natural healing. Also, it enhances the flow of lymph (a fluid which travels around the body and fights infection) and so reduces inflammation.  

Nee, er zit geen lichaam in de zwarte tas!

Behalve het geven van massages in de gevangenis, ben ik vaak op pad in Utrecht om stoelmassages bij verschillende bedrijven te verzorgen. Je kunt mij niet missen: een 8 kilo massagestoel op mijn rug, net als een rugzak. Ik heb mijn fiets aangepast (“mijn massagefiets”) om mijn stoel te vervoeren – het zadel zit expres laag zodat ik de grond met mijn voeten kan raken terwijl ik nog op de zadel zit (anders val ik eraf!) Is de afstand langer dan 30 minuten? Dan koppel ik de fietskar er achter en hoppa, de stoel er in! Al meer dan 20 jaar geef ik stoelmassages bij zowel grote als kleine bedrijven, voornaamelijjk in Utrecht en ik heb dus de stad goed leren kennen – vaak sneller dan de auto en zeker milieuvriendelijker. Bij het wachten bij verkeerslichten krijg ik de vraag “Wat zit er in je tas?”, “Is dat een muziekinstrument?” of “Zit er een lichaam in?”. Ja, echt waar! Wil je ook een stoelmassage op locatie? Mijn massagestoel is in een mum van tijd uitgeklapt en de hoofd-, borst- en armsteunen zijn allemaal verstelbaar. Knieproblemen? Geen problem – de beensteunen kunnen worden verwijderd en je kan makkelijk zitten met je voeten op de grond. Je bent volledig gekleed terwijl ik je bovenlichaam masseer – het is een combinatie van drukpunten, kneden en rekken/strekken – de massage duurt 20 minuten maar 30 minuten is ook mogelijk. Ontspannende muziek bij? Dat kan. Het geven van stoelmassages op locatie is een perfecte balans in combinatie met het geven van massages aan particuliere klanten in mijn gevangeniscel.

No, there’s no dead body in this black bag!

Apart from giving massages in my jail cell, I am quite often out and about in Utrecht on my way to give chair massages at various companies. Its not hard to miss me as I cycle with my (8kg) chair on my back like a rucksack. I have a specific bike, “my massage bike”, which I use to transport my chair – low saddle so my feet can touch the ground whilst I am still sat on it otherwise I would fall off.  If the distance is longer than 30 minutes then I hook up the trailer and my chair sits comfortably in it. For over 20 years I have been giving chair massages to both big and small companies mainly in and around Utrecht and have got to know the city well – quite often quicker than taking a car and of course very environmentally friendly. Whilst waiting at traffic lights I am asked “what’s in your bag?”, “is that a musical instrument?” and “is there a body in there?” My specially adapted chair can be folded out in no time at all, the height and angle can be adjusted on the head rest, arm rest and chest cushion. Knee problems? No problem! – the leg rests can be removed so you can put your feet firmly on the ground at a more comfortable angle. I do the massage whilst you are fully clothed (upper body) – its a combination of pressure points, kneading and stretching – all in 20 minutes, though 30 minutes is also possible. Relaxing music? Yes that too if you wish. Giving on-site corporate chair massages a perfect balance to go with giving massage to private clients in my jail cell.

Feit of fabel: helpt massage met slapen?

Tijdens een massage gebeurt het soms dat een cliënt achteraf tegen mij zegt: “ooooh, ik viel bijna in slaap!”. En ja, soms heb ik zelfs wat gesnurk gehoord….dus ja, een massage kan slapen veroorzaken. Slapeloosheid/gebrek aan slaap kan tot fysieke, mentale en emotionele gezondheidsproblemen leiden – maar waarom hebben we slapeloosheid? Nou bijvoorbeeld door Pijn – klanten komen bij mij met een stijve nek of pijn in de onderrug. Soms zo erg dat ze er niet van kunnen slapen. Massage helpt deze problemen te verlichten – je spieren ontspannen, de doorbloeding wordt gestimuleerd en je zenuwen zijn gekalmeerd.   Stress en angst Zit je hoofd vol vanwege je werk, of door een vervelende thuissituatie? Vind je het moeilijk dit uit te schakelen? Als je onder stress staat, komt het stresshormoon cortisol vrij en dit stimuleert het zenuwstelsel om ons op actie te komen. Dat is fijn als je een uitdaging hebt en alert moet blijven maar niet zo fijn als je wilt slapen. Massage kan helpen met het verlagen van cortisol en het verhogen van het “feel-good” hormoon serotonine – dus ga je van “vechten of vluchten” naar “rusten en verteren”. Dus, hormonen in balans en geest tot rust gekomen = slapen! Overgang Veel vrouwen in de overgang hebben moeite met slapen en dit is geen verrassing. Nachtelijk zweten, opvliegers, angst: het is genoeg om iedereen wakker te houden. Regelmatige ontspanningsmassages kunnen vrouwen helpen die last van slapeloosheid als gevolg van de overgang  hebben. Massage ontspant je lichaam en geest gedurende de massagesessie, en ook de uren daarna. Of je nu je schoonheidsslaapje wilt inhalen of aan slapeloosheid lijdt, na een massage ben je dan klaar voor een goede nachtrust…

Fact of fable: will massage help me sleep?

Whilst having a massage it is quite common for a client to say to me afterwards: “ooo I almost fell asleep” and once or twice I have even heard some snoring so yes, massage will help you sleep.Insomnia/lack of sleep can lead to physical, mental and emotional health conditions – but why do we loose sleep in the first place? Aches and pains – I sometimes hear that pain is keeping my clients awake at night and this can be due to a stiff neck or lower back pain. A massage can help to relieve this by relaxing muscles, encouraging blood flow to the muscles and calming the nerves. Stress and anxiety Do you have problems switching your mind off with lots of problems/things to do swirling around inside your head? You are not alone. When you are under stress, the stress hormone cortisol is released and this stimulates the nervous system in an attempt to prepare us for action. Great when we are faced with a challenge and need to be alert but not so great if you are trying to get some sleep. Massage helps to decrease cortisol levels and increase the feel-good hormone serotonin thus taking you from “fight-or-flight” to “rest-and-digest”. So, hormones in balance, relaxed mind = sleep! Menopause Many menopausal women have difficulty sleeping and this is no surprise – night sweats, hot flushes, anxiety is enough to keep anyone awake. Regular massage sessions can help women who are suffering from insomnia due to the menopause. Massage relaxes your body and mind during a session and for hours after, setting you up for a good night’s sleep…. whether you just want to catch up on your beauty sleep or are suffering from insomnia.